Octopustrilogin är mina första romaner. Tidigare har jag främst skrivit vetenskapliga artiklar inom bioteknik och medicin.

Jag har ett femtiotal vetenskapliga artiklar och ett tjugotal patent. Inom näringslivet har jag arbetat som forskningschef, projektledare och varit ansvarig för affärsutveckling.

Jag är gift och har två barn och bor i Uppsala. Förutom att skriva och läsa litteratur är jag intresserad av: ölbryggning, svamp, astronomi, ekonomi och politik.