De två första böckerna publicerades den 28 jan 2016 och finns också tillgängliga via biblioteken. E-böckerna är på gång och kommer ut under februari.